Fashizëm spanjoll mbi popullin në Katalonia / foto nga 1 tetori 2017

FASHIZËM SPANJOLL MBI POPULLIN NË KATALONIA
- Ditën e Referendumit për Pavarësi me 1 tetor 2017. -