DENIMI ME VDEKJE I FAN NOLIT

Pergatiti: K. Traboini

 

Historia siç ka qënë dje e jo siç e kullandrisin sot:
DENIMI ME VDEKJE I FAN NOLIT

(Në shtypin amerikan 1927)

“The Harvard Crimson”
Fan Noli, ish-Kryeministri shqiptar, dënohet me vdekje.

Publikuar: e premte 7 tetor, 1927

Fan S. Noli, i lauruar ne Universitetin e Harvardit1912, autor, përkthyes, prift ortodoks, peshkop, liberal, dhe ish-Kryeministri i Shqipërisë, eshtë i dënuar me vdekje. Ky dënim i është dhënë atij dhe tetë të bashkatdhetarëve të tij kohët e fundit për nënshkrimin e një manifest protestuar kundër regjimit të Ahmed Zogut, i cili kreu një grusht shteti në dhjetor, 1924, duke rrezuar qeverine e kryesuar nga Fan Nolit. Dënimet kanë qenë ne mungese, sepse, që të gjithë burrat qe janë të dënuar jetojnë jashtë vendit.
Fan Noli ka qenë i shquar në çështjet politike shqiptare për një numër vitesh. Ai ka nderin për të qenë delegati i parë shqiptar në Lidhjen e Kombeve. Përveç punës së tij politike ai ka përkthyer vepra të Longfellow dhe Shekspirit në gjuhen amtare.

“The Harvard Crimson”
FAN NOLI , EX-ALBANIAN PREMIER, SENTENCED TO DIE
Published: Friday, October 07, 1927

Fan S. Noli ’12, Harvard graduate, author, translator, orthodox priest, bishop, liberal, and former premier of Albania, has been sentenced to death. This sentence has been given him and eight of his compatriots for recently signing a manifesto protesting against the regime of Ahmed Zogu, who executed a coup d’etat in December, 1924, ousting Fan Noli from the Presidency. The sentences were by default, however, since all of the condemned men are living abroad.
Fan Noli has been prominent in Albanian political affairs for a number of years. He has the honor of being the first Albanian delegate to the League of Nations. In addition to his political work he has translated Longfellow and Shakespeare into the native dialect.